Realizacje

Projekt: Rozbudowa Salonu BMW Inchcape Motors w Warszawie

  • Zakres: Prace ziemne, a w szczególności wykop, niwelacja, wymiana gruntu i zasypki wraz zagęszczeniem

  • Klient: Qube Polska Sp. z o.o.