Realizacje

Projekt: Budowa Linii napięcia 220 kV Glinki – Recław

  • Zakres: Prace ziemne oraz posadowienie i precyzyjny montaż fundamentów prefabrykowanych pod słupy energetyczne wraz budową instalacji odgromowej
  • Klient: Aldesa Nowa Energia Sp. z o.o.