Realizacje

Projekt: Budowa Kolejowej Linii Obwodowej w Warszawie

  • Zakres: Prace żelbetowe a w szczególności wykonanie stóp fundamentowych pod wiaty peronowe, wykonanie dojść do peronów w postaci klatek schodowych i szybów windowych oraz wykonanie pomieszczeń technicznych.

  • Klient: Budimex S.A.