Realizacje

Projekt: Budowa Zbiorników Retencyjnych w Gorzelni z Biogazownią w miejscowości Piaszczyna

  • Zakres: Prace ziemne a w szczególności wykonanie wykopów wraz z niwelacją, ustawienie prefabrykowanych murów oporowych, usypanie wałów wraz z zagęszczeniem

  • Klient: Gamawind Sp. z o.o.